Exameneisen bijlage

Op deze pagina geef ik enige uitleg over de gevraagde technieken tijdens het examen. De meeste technieken worden regelmatig tijdens de lessen geoefend en mogen dus geen obstakel vormen voor een examenkandidaat.

Kihon
Het eerste deel van het examen word collectief uitgevoerd vanuit de stand Yoi-dachi, waarbij de examentoren vooral kijken naar zaken zoals het begrip en kunnen tonen van de Seisuchen.
Zaken besproken tijdens de lessen moeten hierbij duidelijk en zichtbaar getoond kunnen worden.

Renrakuwaza
De lopende technieken (Renrakuwaza) zullen ook collectief worden uitgevoerd, waarbij er speciaal gekeken zal worden naar de standen en houdingen, waarbij tevens het begrip schietende knie en het duidelijk kunnen laten zien van de lichaamsrotatie van groot belang zal zijn.
Zaken zoals het op de juiste wijze keren van het lichaam en het vanuit de juiste stand een trap plaatsen worden meegenomen in de beoordeling

Kumite
De verschillende kumite’s zullen natuurlijk met een partner uitgevoerd moeten worden, je mag deze uitvoeren met een vaste partner maar dit moet wel van te voren gemeld worden bij de examinatoren.
Belangrijk: Wel gaat de voorkeur naar het uitvoeren met willekeurige partner.

Sanbon kumite’s
Zoals reeds in de exameneisen gesteld kunnen de gevraagde Sanbon kumite’s per examen verschillen, deze worden gekozen uit de in de regulaire lessen geboden oefenstof. De kandidaat zal zeker genoeg tijd krijgen om zich hierop voor te bereiden.

Kihon kumite
Deze kumite’s die ons vooral de verschillende concepten en principes van het Wado karate leren zullen aan de hand van de getoonde kennis en bandkleur beoordeeld worden.
Zo hoeven de lagere kyu graden niet de bijbehorende kuzushi technieken te tonen.
Wel zijn stand, houding, timing en afstand zaken waar naar gekeken zal worden.
Voor alle andere kumite vormen geldt dat deze zeker tijdens de hogere examens gevraagd kunnen worden, waarbij er natuurlijk in de voorbereiding van een examen aandacht aan besteed zal worden.

Jiyu kumite (Sparren)
De kandidaat zal moeten laten zien enige ervaring met het sparren te hebben, waarbij voor de hogere banden geldt dat zijn ook tijdens dat sparren enkele concepten en principes kunnen laten zien.

Kata
Voor alle kyu graden telt dat zij de concepten en principes geleerd in het Kihon no kata kunnen tonen in de Pinan kata’s. Ook moet er duidelijk zichtbaar zijn dat inzicht en begrip dat tijdens de lessen benadrukt wordt ook daadwerkelijk is overgekomen.
Voor de hogere banden geldt dat zij op vragen betreffende een bepaalde actie in het kata accurate antwoorden kunnen geven, en deze dan ook daadwerkelijk kunnen tonen.

De Wado concepten en principes die tijdens de lessen worden behandeld zijn o.a. de volgende.
Dumpen, Gronden, het begrip Seichusen, het begrip schieten de knie, het begrip voeten trekken – handen duwen, het begrip Sente, de Jiujitsu toepassingen binnen de kata’s enz.
Al deze hierboven genoemde zaken moeten in meer of mindere maten getoond kunnen worden naar gelang het niveau van de leerling.